1rath

Dr Ratha w Obronie Zdrowia jest jedyną na świecie organizacją społeczną, powstałą z inicjatywy ludzi, dla których najwyższym celem jest powszechne prawo do zdrowia i ratowanie życia innych. Powołanie tej inicjatywy stało się możliwe dzięki przełomowym odkryciom dr. Matthiasa Ratha – lekarza, naukowca i działacza społecznego. Stwarza ona realną szansę kontroli wielu chorób.

Celem tej organizacji jest budowa nowego systemu opieki zdrowotnej, w którym kluczową rolę odgrywać będzie zapobieganie i eliminacja chorób, a nie zwiększanie zysków z ich istnienia i ekspansji. Ważnym elementem tego systemu jest nauka i powszechna edukacja na temat źródła chorób i sposobów ich naturalnej eliminacji. Wszystkie wygospodarowane zyski z działalności międzynarodowej Koalicji Zdrowia dr. Ratha przeznaczane są na rzecz dobroczynnej Fundacji Zdrowia, która wspiera działalność naukową i dydaktyczną, a także polityczną walkę o prawo do zdrowia dla nas wszystkich.

http://www.dr-rath-koalicja.pl/aboutus/koalicja_dr_rath_w_obronie_zdrowia.html

Zapraszamy do odbycia wycieczki po Instytucie Dr. Ratha, Przewodnikiem jest dr.Aleksandra Niedzwiecki.

Osobom, które chcą działać w ramach Koalicji Dr. Ratha w Obronie Zdrowia jako konsultanci, przysługują korzyści uczestniczenia w wypracowanych zyskach Koalicji, między innymi 10% rabat przy zakupie produktów.

Sposób rekrutacji polega na przejściu kursu medycyny komórkowej dostępnego na stronie Koalicji lub możesz go pobrać w formie PDF TUTAJ

oraz zdanie krótkiego testu z wiadomości tego kursu dostępnego na stronie Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia , możesz go także pobrać w formie PDF.

Po zdaniu testu otrzymasz drogą elektroniczną certyfikat ukończenia kursu w pliku PDF. W przypadku niezaliczenia testu możesz go powtórzyć w dowolnym czasie.

Wniosek o Członkostwo jako konsultant wysyłamy pocztą na adres koalicji:

DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.

POSTBUS 657

NL-6400 AR HEERLEN

faksem: 0031 457 111 119

lub prześlij go do nas e-mailem: office@eco-medico.co.uk

Jeżeli chcesz otrzymaćwięcej informacji na temat współpracy z Koalicją dr.Ratha wypełnij poniższy formularz:

Adres e-mail
Imię
Nazwisko